Om

PMU Second Hand drivs av en önskan att kunna bli till hjälp för människor som har det svårt i världen, med särskild focus på barnens rätt. Allt överskott delas ut till bistånd och ingenting går till kyrkans drift eller behov.

Pesonalen består av 2 anställda, några personer med stöd från AF samt ett 20-tal frivilligarbetare.

PMU arbetar intimt tillsammans med Pingstkyrkan Elim. PMU arbetar med större projekt ute i världen som jordbävningar, svält och liknande, medan Pingstkyrkan satsar på mindre projekt där vi kan gå in med en insats som ex. barnhem, yrkesskola, brunnar mm.

    Våra målsättningar

  • Skapa ett överskott för sociala insatser
  • Vara en attraktiv samlingspunkt för gemenskap och samtal
  • Tillhandahålla en varm arbetsplats där varje individ kan känna uppskattning